Mål: T 1637-12

"Upphandlingen av sjukgymnastiktjänster” NJA 2013 s. 909

Prejudikat

Skadeståndsregler i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling utesluter inte skadestånd enligt skadeståndslagen. En fordran på ett sådant skadestånd är inte underkastad specialpreskription enligt lagen om offentlig upphandling.

NJA 2013 s. 909