Mål: Ö 5529-12

NJA 2013 s. 886

Prejudikat

Stämpelskatt. För att ett tillskott av en fastighet till ett aktiebolag ska utgöra en gåva krävs att gåvoavsikten avser det förvärvande bolaget. Utgångspunkten är att ett aktiebolagsrättsligt tillskott inte utgör en gåva utan ska föranleda stämpelskatt.
Samma dag avgjordes mål Ö 5528-12 på likartat sätt.

NJA 2013 s. 886