Mål: T 5180-11

"Kezban" NJA 2013 s. 842

Prejudikat

Statens skadeståndsansvar enligt 3 kap. 2 § skadeståndslagen och enligt Europakonventionen när en miljösanktionsavgift har dömts ut trots att tillräckliga påståenden rörande förutsättningarna för ett sådant ansvar inte hade framställts i målet.

NJA 2013 s. 842