Mål: B 2710-13

NJA 2013 s. 829

Prejudikat

Prövningstillstånd krävs inte för att undanröja påföljd och avgift enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond när den tilltalade har avlidit under den tid som målet handlades i Högsta domstolen.

NJA 2013 s. 829