Mål: T 3576-11

NJA 2013 s. 762

Prejudikat

Offentlig upphandling. Frågor om skadestånd för utebliven vinst och för kostnader för överprövning av upphandlingsbeslut samt om ersättning för anbudskostnader.

NJA 2013 s. 762