Mål: T 1390-12

NJA 2013 s. 700

Prejudikat

Treårspreskriptionen enligt 2 § andra stycket preskriptionslagen har ansetts tillämplig på arbetslöshetskassas fordran avseende medlemsavgift.

NJA 2013 s. 700