Mål: Ö 1380-11

NJA 2013 s. 685

Prejudikat

Rättegångsbiträde enligt 20 kap. 2 a § föräldrabalken har tillerkänts ersättning för arbete i samband med överklagande, oavsett att den person för vilken biträdet har förordnats inte har lämnat någon skriftlig fullmakt.

NJA 2013 s. 685