Mål: B 2360-12

"Pälshäleriet" NJA 2013 s. 654

Prejudikat

Påföljdsval och straffmätning vid förmögenhetsbrott (grovt häleri).

NJA 2013 s. 654