Mål: T 162-11

”Reseföretagsrepresentanten” NJA 2013 s. 659

Prejudikat

En representant för ett reseföretag har ingått avtal med företagets agent i ett land. Omständigheterna har sammantagna varit sådana att agenten inte har kunnat hysa befogad tillit i fråga om representantens behörighet att ingå avtalet. Avtalsbundenhet har därför inte uppkommit för reseföretaget.

NJA 2013 s. 659