Mål: T 281-11

"Samägandet i Svedala Aggarp" NJA 2013 s. 632

Prejudikat

Fråga om anspråk på dold samäganderätt till fast egendom är föremål för preskription.

NJA 2013 s. 632