Mål: T 281-11

NJA 2013 s. 632

Prejudikat

Fråga om anspråk på dold samäganderätt till fast egendom är föremål för preskription.

NJA 2013 s. 632