Mål: T 295-12

NJA 2013 s. 560

Prejudikat

Ränteberäkning vid utbetalning av ersättning ur trafikförsäkring.

NJA 2013 s. 560