Mål: B 2090-12

NJA 2013 s. 588

Prejudikat

Ett misshandelsbrott kan begås genom underlåtenhet. Fråga om en garantställning har uppkommit i förhållande till ett barn för den som sammanbor med barnet och en av barnets föräldrar.

NJA 2013 s. 588