Mål: T 1555-12

NJA 2013 s. 569

Prejudikat

Fråga om kränkningsersättning vid sexuellt utnyttjande av barn.

NJA 2013 s. 569