Mål: T 1030-12

"Den skadade dörren" NJA 2013 s. 524

Prejudikat

Konsumentköp. En vecka efter att en köpt dörr hade avlämnats hos köparen uppdagade denne, i samband med att dörren bars till huset och monterades, att dörren var skadad. Bevisbörda och beviskrav för att felet fanns vid avlämnandet.

NJA 2013 s. 524