Mål: Ö 4204-12

NJA 2013 s. 438

Prejudikat

Vid bestämmande av trafikskadeersättning för inkomstförlust ska inte avräknas ålderspension som på grund av den inträffade skadan tas ut i förtid.

NJA 2013 s. 438