Mål: Ö 3182-12

NJA 2013 s. 421

Prejudikat

Förutsättningarna för att pant eller annan säkerhet ska anses vara betryggande och därmed utgöra hinder mot att gäldenären försätts i konkurs (2 kap. 10 § första stycket 1 konkurslagen).

NJA 2013 s. 421