Mål: B 5613-12

"Bajonettmordet" NJA 2013 s. 376

Prejudikat

Straffmätning för mord.

NJA 2013 s. 376