Mål: B 5613-11

NJA 2013 s. 364

Prejudikat

Trots avsaknad av delgivningskvitto har det ansetts tillförlitligen utrett att stämning i brottmål har blivit delgiven i tid för att hindra åtalspreskription.

NJA 2013 s. 364