Mål: B 5434-11

NJA 2013 s. 336

Prejudikat

En polis som planerade en prejning genom trängning utan att dessförinnan rapportera det till vakthavande befäl har dömts för tjänstefel.

NJA 2013 s. 336