Mål: B 1278-12

NJA 2013 s. 333

Prejudikat

En tilltalad har dömts för brott. I samband med att högre rätt avskriver målet sedan den tilltalade avlidit, ska rätten självmant pröva beslut om förverkande.

NJA 2013 s. 333