Mål: Ö 1541-12

NJA 2013 s. 314

Prejudikat

Fråga om beräkningsmetod för utmätningsskyddet beträffande tillgångar i individuellt pensionssparande.

NJA 2013 s. 314