Mål: T 2394-11

"Skadorna på Läckebys arbeten" NJA 2013 s. 271

Prejudikat

Tolkning av Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader (AB 92).Bestämmelsen i kap. 5 § 4 andra stycket innebär inte att beställaren är skadeståndsskyldig oberoende av vållande.

NJA 2013 s. 271