Mål: Ö 3407-11

NJA 2013 s. 265

Prejudikat

Talan om ändring av tomträttsavgäld kan enligt 18 kap. 9 § jordabalken med laga verkan riktas bara mot den som senast har erhållit inskrivning för sitt förvärv, även om ansökningen endast lett till uppskov i ärendet eller vilandeförklaring.

NJA 2013 s. 265