Mål: T 881-12

"BWE:s rättsskyddsförsäkring" NJA 2013 s. 253

Prejudikat

Enligt en rättsskyddsförsäkring förlorade försäkringstagaren sin rätt, om han inte framställde sitt anspråk till försäkringsbolaget inom viss tid från det att han hade ”fått kännedom om sin fordran”. Tidsfristen har ansetts börja löpa när försäkringstagaren anlitade ombud i tvisten.

NJA 2013 s. 253