Mål: Ö 836-12

"Lunneviskolan" NJA 2013 s. 233

Prejudikat

Ett försäkringsbolag som har betalat ersättning för en skada inträder i den skadelidandes rätt att rikta krav direkt mot skadevållarens ansvarsförsäkringsgivare.

NJA 2013 s. 233