Mål: Ö 5912-11

NJA 2013 s. 223

Prejudikat

Vid återförvisning till arrendenämnd ska hovrätten pröva frågan om rättegångskostnaden i hovrätten.

NJA 2013 s. 223