Mål: Ö 5918-11

NJA 2013 s. 128

Prejudikat

En 79-årig man har ansetts uppfylla villkoren för kvalificerad insolvens. Särskild hänsyn har då tagits till hans ålder och hälsotillstånd.

NJA 2013 s. 128