Mål: Ö 3977-11

”Kamelian” NJA 2013 s. 117

Prejudikat

Fråga om ett beslut av styrelsen i en bostadsrättsförening, som fattades med samtycke från alla som då var medlemmar, kan leda till skadeståndsskyldighet för styrelseledamöterna i förhållande till föreningen.

NJA 2013 s. 117