Mål: Ö 2441-11

NJA 2013 s. 91

Prejudikat

Om en utomlands bosatt person frivilligt inställer sig här i landet för att höras som vittne utgör det särskilda skäl för att kunna frångå beloppsbegränsningen för tidsspillan.

NJA 2013 s. 91