Mål: Ö 4581-12, Ö 5422-12

NJA 2013 s. 75

Prejudikat

Resning har beviljats till nackdel för en tidigare frikänd person som efter tolv år frivilligt och förbehållslöst har erkänt gärningen. Det har beaktats bl.a. att den nya berättelsen är förenlig med den bevisning som fanns i brottmålet. Fråga också om vem som är behörig att ansöka om resning.

NJA 2013 s. 75