Mål: T 3508-11

”Segelbåten som slet sig” NJA 2013 s. 51

Prejudikat

En båtägares skyldighet att på grund av egen oaktsamhet ersätta skada som har uppstått vid sammanstötning med en annan båt har ansetts vara underkastad sjölagspreskription.

NJA 2013 s. 51