Mål: B 380-11

”Mobiclear och Forex” NJA 2013 s. 7

Prejudikat

Innebörden av uttrycket annan gärning i 30 kap. 3 § rättegångsbalken när gärningsbeskrivningen innehåller ett påstående som inte är nödvändigt för att åtalet skulle kunna bifallas.

NJA 2013 s. 7