Mål: B 1041-14

NJA 2014 s. 990

Prejudikat

Sexuellt utnyttjande av barn. Straffvärde och brottslighetens art.

NJA 2014 s. 990