Mål: T 511-13

"Det Andra Bolaget" NJA 2014 s. 960

Prejudikat

Entreprenad. Fråga om rätt till ersättning för beräknad avhjälpandekostnad när varken entreprenören eller beställaren har avhjälpt felet. Tolkning av standardavtal (Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten, ABT 94).

NJA 2014 s. 960