Mål: B 6273-13

NJA 2014 s. 910

Prejudikat

En anmälan enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (orosanmälan) från en förskola eller från den som är verksam där sker vid myndighetsutövning.

NJA 2014 s. 910