Mål: Ö 3190-14

NJA 2014 s. 922

Prejudikat

Ett uppdrag som företagsrekonstruktör har ansetts inte medföra jäv att vara förvaltare i gäldenärens efterföljande konkurs, när det har bedömts att förvaltaren i konkursen inte behöver granska egna åtgärder under rekonstruktionen.

NJA 2014 s. 922