Mål: T 2674-13

”PI Finans” NJA 2014 s. 892

Prejudikat

Tillämpning av de aktiebolagsrättsliga kapitalbristreglerna. Fråga om ansvar för styrelseledamot som har avgått under ansvarsperioden.

NJA 2014 s. 892