Mål: Ö 5698-13

NJA 2014 s. 873

Prejudikat

Ett handelsbolag har påförts skattetillägg. Skatteverkets övervägande om personlig betalningsskyldighet för bolagsmännen avseende skattetillägget har ansetts inte utgöra hinder mot att bolagsmännen åtalas för skattebrott.

NJA 2014 s. 873