Mål: T 2133-14

"Processbolaget" NJA 2014 s. 877

Prejudikat

Ett arrangemang med ett s.k. processbolag har bedömts uteslutande syfta till att kringgå rättegångsbalkens regler om rättegångskostnader. Ägarna har ansetts skyldiga att svara personligen för motpartens kostnader.

NJA 2014 s. 877