Mål: B 2489-13

NJA 2014 s. 859

Prejudikat

Påföljden för brott mot upphovsrättslagen genom fildelning vid 51 tillfällen har i visst fall bestämts till ett kraftigt bötesstraff.

NJA 2014 s. 859