Mål: T 3933-13

NJA 2014 s. 844

Prejudikat

En konkursgäldenär har rätt att avbryta preskription av en fordran som hör till konkursboet.

NJA 2014 s. 844