Mål: Ö 3045-14

”Optimums tre grunder” NJA 2014 s. 838

Prejudikat

Forum. Om en kärande åberopar flera grunder till stöd för ett och samma yrkande och domstolen är behörig att pröva någon av dessa, så är domstolen därmed behörig att pröva även övriga grunder om ingen av dessa omfattas av en regel om exklusivt forum.

NJA 2014 s. 838