Mål: B 1945-14

"Studenternas förtalsbrott" NJA 2014 s. 808

Prejudikat

Universitetsstudenter har i en uppsats lämnat uppgifter om en viss persons brottslighet utan att det funnits skälig grund för uppgifterna. Uppgiftslämnandet har bedömts utgöra förtal. Undantagsregeln om social adekvans har inte medfört straffrihet.

NJA 2014 s. 808