Mål: T 1815-13

NJA 2014 s. 750

Prejudikat

Särlevnad före äktenskapet ska beaktas vid prövning av om en dom på äktenskapsskillnad ska föregås av betänketid.

NJA 2014 s. 750