Mål: Ö 4556-13

NJA 2014 s. 755

Prejudikat

Parkeringsmål. En placering av en parkeringsskiva eller motsvarande vid en ruta i någon av de främre dörrarna på ett fordon uppfyller kravet att beviset ska vara placerat framtill. 3 kap. 49 a § andra stycket 3 trafikförordningen.

NJA 2014 s. 755