Mål: B 5749-13

NJA 2014 s. 737

Prejudikat

Tid då vägunderhållstransport utförs ska inte ingå vid beräkningen av sådan körperiod som enligt regleringen om kör- och vilotider medför krav på rast. Tillämpning av den straffrättsliga legalitetsprincipen.

NJA 2014 s. 737