Mål: Ö 1254-14

NJA 2014 s. 651

Prejudikat

Fråga om förutsättningar för edition i mål om prisavdrag.

NJA 2014 s. 651