Mål: Ö 2697-13

NJA 2014 s. 621

Prejudikat

Skuldsanering. Ekonomiska förhållanden hänförliga till annan hushållsmedlem har betydelse endast för frågan om gäldenären har en sådan levnadsstandard att det skulle framstå som stötande att bevilja skuldsanering.

NJA 2014 s. 621