Mål: Ö 147-13

NJA 2014 s. 578

Prejudikat

När tredje man överklagar en utmätning och gör gällande att egendomen tillhör honom är gäldenären normalt inte att anse som motpart i utmätningsärendet.

NJA 2014 s. 578