Mål: B 5484-13

NJA 2014 s. 559

Prejudikat

Varumärkesintrång. Straffvärde och brottslighetens art.

NJA 2014 s. 559